درمانگاه تخصصي

 

Title
 
 
970604
 

چگونگی دسترسی به پزشکان

بیمارستان درخصوص نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضاء گروه اصلی پزشکی در طول درمان به صورت زیر اطلاع رسانی می کند

1-     اتیکت شناسایی توسط کارکنان پزشکی جهت شناسایی بیمار نصب می باشد

2-     بیمار در صورت مراجعه مستقیم از مطب از قبل در سرویس پزشک معالج قرار دارد و سایر پرسنل تیم درمانی از قبیل پرستار ، سوپروایزر و پزشک مشاور به حسب مورد به بیمار معرفی می شوند

3-     بیمارانی که مستقیما به اورژانس مراجعه می فرمایند توسط پرستار تریاژ به پزشک کشیک معرفی و در صورت نیاز با تشکیل پرونده تحت نظر سرویس تخصصی مورد نیاز برای ایشان درخواست گردیده و براساس برنامه آنکالی متخصصین پزشک آنکال مورد نظر یا پزشک مقیم فراخوان می شود

4-     پرستار مسئول بیمار پس از معرفی خود اطلاعات مورد نظر بیمار از قبل اعضاء تیم درمان نحوه استفاده از تیم درمانی و نحوه احضار پرستار و پزشک دوم مورد درخواست را در اختیار بیمار می گذارد

5-     در صورت نیاز فراخوانی تیم احیاء توسط پرستار انجام می شود

6-      در صورت بروز مشکل نیز فراخوانی پزشک جهت حضور بر بالین بیمار و یا گرفتن دستورات توسط پرستار انجام می شود

7-     هنگام ترخیص بیمار آدرس مطب و نحوه پیگیری روند درمانی توسط کادر بالینی به اطلاع بیمار یا همراهی رسانده شود . در محدوده زمان بستری بیمار در بیمارستان ، بیمار می تواند روزانه و در همان زمان ویزیت پزشک معالج خود را ملاقات نماید و در ساعت غیر از ان نیز در صورت درخواست دسترسی به پزشک باید به مسئول شیفت اطلاع داده شودتا ایشان امکان تماس با پزشک را برای بیمار فراهم آورند.

خدمات قابل ارائه

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) با خدمات تخصصی و با وجود پزشکان مجرب به ارائه خدمات به گیرندگان خدمت می پردازد . در این بیمارستان با استفاده از تجهیزات پیشرفته تشخیصی درمانی به ارزیابی تشخیص و درمان و بازتوانی بیمار پرداخته می شود که خدمات بیمارستان نیز شامل موارد زیر باشد :

1-     خدمات بستری در قالب بخش های فعال از قبل ، بخش اورژانس ، بخش اطفال ، بخش NICU ، بخش CCU ، بخش ICU ، بخش جراحی ، بخش زنان و زایمان ، زایشگاه ، اتاق عمل ، بخش داخلی ، دیالیز

2-     خدمات سرپایی در قالب درمانگاه های تخصصی : داخلی ، اطفال ، زنان ، جراحی ، قلب ، مغر و اعصاب ، روانپزشکی ، بینایی سنجی ، گفتار درمانی

3-     خدمات پاراکلینیک  :

  • آزمایشگاه
  • رادیولوژی
  • سونوگرافی
  • اکوکاردیوگرافی
  • فیزیوتراپی

4-     واحدهای پیراپزشکی :

  • تغذیه
  • فیزیوتراپی
  • گفتار درمانی
  • مددکاری اجتماعی

سامانه های نوبت دهی


سامانه تلفنی 54509
 

ارتباط با درمانگاه

 
شماره تماس :
05154523990-94
پذیرش درمانگاه : داخلی 402
مدیر درمانگاه : داخلی 396