واحدبهداشت محيط و حرفه اي مركز بهداشت تايباد

 

 
 

مسئول واحد: : اميد اصغري
 
کارشناس بهداشت محیط : مرتضي ياوري
 
 
 
 
شماره تلفن مستقیم واحد:54530077
داخلي : 314 ( 05154523990 )
 
 
1- اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل ها ي وزارتي
2- اجراي برنامه هاي آموزشي ( اعمال ماده يك اصلاحيه ماده 13 – اجراي دوره هاي بازآموزي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي) ونيز كمك گرفتن از ادارات بازرگاني و مجامع امور صنفي جهت پيشبرد اهداف آموزشي
3- اجراي طرح توسعه و تشديد كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن عمومي انجام بازديدها بصورت صنفي و رسيدگي به استعلامات و پروانه كسبي ها
4- اجراي طرح كشيك نوروزي
5- پايش بهداشت آب و فاضلاب باتوجه به راه اندازي آزمايشگاه آبفاي شهري
6- بهداشت مواد غذايي و نمونه برداري و جمع آوري مواد غذايي تاريخ گذشته ؛ فاسد ؛ و تقلبي
7- بهداشت اماكن عمومي با تاكيد بر بازديد از آرايشگاهها و گرمابه ها بويژه حمامهاي روستايي وبهسازي آنها بااستفاده از مشاركت روستائيان
8- بهداشت مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي بويژه بازديد حداقل ماهي يكبار از اماكن باحساسيت بيشتر مثل قناديها ؛ نانواييها ؛ رستورانها ؛ اغذيه فروشي ها ؛آشپزخانه ها و قصابي ها و غيرو
9- بهداشت زباله كه در شهرها با استفاده از فرم بررسي زباله بصورت ماهيانه توسط همكاران و در نقاط روستايي با استفاده از مشاركت دهياريها و مردم
10- بهداشت مساجد با استفاده از آموزش پيش نمازها ؛ خدام؛ هيئت امنا و موزن مساجد و بازديد طبق چك ليست و فرم مخصوص بازرسي از مساجد و اعلام نواقص بهداشتي به هيئت امنا و پيگيري در موعد مقرر و بازديد از مساجد بصورت حداقل فصلي يكبار
11- بهداشت مدارس بازديدها طبق فرم و چك ليست از مدارس و اعلام نواقص بهداشتي به مديران بصورت فصلي و پيگيري به موقع
12- مبارزه با حشرات و جوندگان و سموم و مواد گند زدا شناسايي نقاط آلوده ؛ اعلام گزارش توسط بازرس بهداشت محيط و پيگيري به موقع
13- اتلاف سگهاي ولگرد در شهرها به كمك شهرداريها و در روستاهها با كمك بخشداريها و دهياريها انجام ميشود
14- بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها
15- بهسازي محيط روستا
16- جمع آوري آمار
17- اجراي برنامه پايش نمكها
18- معاينات پيشه وران
19- طرح ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه
20- پايش اماكن مجموعه گمرك دوغارون
21- انجام پروژه هاي تحقيقاتي
22- اصلاح وضعيت آمار و گزارش دهي فعاليت ها شامل : -واقعي نمودن آمار - تطبيق آمار با فصول قبلي – تجزيه وتحليل آمار - ارسال به موقع آمار
23- برنامه كنترل دخانيات شامل : - اجراي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 –ممنوعيت استعمال دخانيات و عرضه مواد دخاني د راماكن عمومي- تهيه و نصب تابلو استعمال دخانيات ممنوع در اماكن عمومي و مراكز توزيع مواد غذايي
 
 
 جديد