حوزه ستادي شبكه

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان: دکتر مسعود مرتضايي
 
 
مسئول حراست : غلامرضا دائمی کردیانی
مسئول روابط عمومی:
جواد قرائی   GharayiJ1[a] Mums.ac.ir
مسئول امور مالی و ذیحسابی: رضا قايني
مسئول امور اداری:
حمید عباسی
مسئول کارگزینی: عبدالصمد جامی