برگزاري جلسه آموزشی- توجیهی و اطلاع رسانی پزشک خانواده برای رابطین سلامت شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزاري جلسه آموزشی- توجیهی و اطلاع رسانی پزشک خانواده برای رابطین سلامت شهرستان تایباد
 
جلسه آموزشی- توجیهی برنامه پزشک خانواده شهری با شرکت رابطین سلامت تایباد در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تشکیل شد در این جلسات که با هدف استفاده از توان
 
و مشارکت رابطین سلامت در اطلاع رسانی برنامه کشوری پزشک خانواده شهری برگزار شد.
 

دکتر مسعود مرتضایی ضمن تقدیر و تشکر ازفعالیتهای رابطین سلامت گفت:رابطین سلامت پل های ارتباطی موثر بین سیستم های بهداشتی و درمانی و مردم هستند و نقش
 
ارزشمند آنها در سلامت جامعه مثال زدنی است دکتر مرتضایی افزود:با اجرای طرح پزشک خانواده گام ارزشمندی در جهت تحقق عدالت در نظام توزیع خدمات بهداشتی و درمانی
 
برداشته خواهد شد و تأمین هزینه های درمانی(ویزیت پزشک و دارو)که از دغدغه های اساسی بیماران بوده است در سطح اول رایگان و در سطح تخصصی و پزشکان متخصص در
 
حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. ایشان درادامه خواستار مشارکت رابطین سلامت در اطلاع رسانی این برنامه ارزشمند و ملی برای عموم شد.