پذيرش تحت نظر و بستري بخش مدارك پزشكي بيمارستان خاتم الانبياء تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحدپذیرش
 

نام واحد : پذیرش بیماران بستری و تحت نظر

مسئول واحد: خانم فاطمه زنگنه-كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : پذیرش بیماران تحت نظر بخش اورژانس - پذیرش بیماران بستری - ترخیص بیماران در شيفتهاي شب

تلفن داخلي :270

 


شرح مختصر از فعالیت واحد :

واحد پذیرش بيمارستان خاتم الانبياء (ص) در مدخل ورودي بخش اورژانس واقع شده است.

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد.

- ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران با استفاده از دفترچه بيمه و يا كارت شناسائي معتبر

- تکمیل کلیه اطلاعات موجود در برگ پذيرش استاندارد در نرم افزار رايانه اي HIS

-ارائه اطلاعات لازم در خصوص نحوه استفاده از دفترچه هاي بيمه درماني و مدارك مورد نياز جهت بستري

- هماهنگي با بخشهاي بستري جهت پذيرش بيماران الكتيو و غير اورژانسي

- اختصاص شماره بايگاني بر اساس مراجعه بيمار و در صورت مراجعه مجدد، بازيابي سابقه قبلي وي و اختصاص همان شماره به پرونده .

-تهيه و تنظيم اوراق پرونده هاي بستري

- ارتباط و هماهنگي با واحد اسناد پزشكي ( كارشناسان بيمه ) در خصوص مشكلات بيمه اي بيماران

- راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز جهت ترخيص از بيمارستان

- اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان قبل از بستري در بخش و اجراي بخشنامه هاي صادره در خصوص رضايت از بيماران در موارد اورژانس و غير اورژانس

- تكميل دفتر پذيرش بيماران بستري و تحت نظر اورژانس

نحوه پذیرش بیمار :

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران

1-     برگه دستور بستری ممهور به مهر و امضاء پزشک

2-     دفترچه و یا کارت بیمه درمانی معتبر متعلق به بیمار

3-     در صورت داشتن بیمه تکمیلی ارائه معرفی نامه از سازمان بیمه مربوطه

4-     در صورت همراه نداشتن مدارک بیمه ، ارائه شناسنامه و یا کارت ملی حداکثر تا قبل از ترخیص

5-     در خصوص بیماران زیر دو سال (فاقد عکس) همراه داشتن دفتر چه بیمه یا شناسنامه مادر قبل از ترخیص الزامی می باشد

6-      بیماران فاقد بچه باید قبل از ترخیص با مراجعه به سازمان های بیمه گر جهت استفاده از مزایای بیمه اقدام نمایند

7-     مصدومین ترافیکی (حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه) جهت استفاده از مزایای ماده 92 در رایگان بودن هزینه ها ی درمانی باید مدارک دال بر آسیب ناشی از تصادف شامل برگ گزارش ماموریت اورژانس 115 و یا معرفی نامه ناحیه انتظامی را قبل از ترخیص ارائه نماید

8-     تکمیل رضایت نامه معالجه و عمل جراحی توسط بیمار و یا ولی یا قیوم قانونی بیمار

در خصوص بیماران اعمال اعامل جراحی سزارین ، کورتاژ و اعمال جراحی زیبایی ، کلپورافی و سایر اعمال جراحی وابسته که در موراد غیر اورژانس مراجعه می نمایند حضور همسر جهت تکمیل رضایت نامه الزامی می باشد
 

آشنايي با نحوه پذيرش و ترخيص بيماران بستري