حراست شبکه بهداشت و درمان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
مسئول واحد : امید اصغری
 
میزان تحصیلات : لیسانس
 
شماره تماس : 05154523131
 
شماره داخلی :350
 
Emai :asghario1[a]mums.ac.ir