شرح وظایف بهداشت محیط و حرفه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح وظایف بهداشت محیط و حرفه ای

شرح وظیفه بهداشت محیط
1) بهداشت آب و فاضلاب

2) بهداشت مواد غذایی

3) سموم و مواد گندزدا

4) مبارزه با حشرات و جوندگان

5) اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین

6) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه

7) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری و باربری فرودگاهها

8) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها

10) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها

11) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا

12) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس

13) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد

14) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی

15) نظارت و کنترل مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی

16) طرح روستای سالم

17) آموزشگاه اصناف

18) اجرای برنامه یدسنجی

19)رسیدگی به شکایات

20) برنامه مبارزه با استعمال دخانیات

21) برنامه کاهش اثرات بلایای طبیعی

22) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی

23 ) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق شهری

24) اجرای طرح تشدید بهداشت محیط

25) بهداشت هوا

26) انجام برنامه های آموزشی

27)اجرای ستاد فوریت های  بهداشت محیط

28) ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

29) همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کميسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان

بازدید بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:

بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی بطور مستقل و یا با همکاری بهورز در خانه های بهداشت با تنظیم فرمهای آیین نامه مربوطه ومطابق قانونی به نام (اصلاحیه ماده13) نسبت به بازدید از اماکن و مراکز مرتبط اقدام مي‌نمايند. در این بازدیدها در صورت وجود نقص بسته به میزان نواقص معلت 15 الی 60 روزه جهت رفع نواقص به آنها داده مي‌شود. بعد از سپری شدن مهلت مقرر، بازدید مجدد صورت گرفته و در صورت عدم رفع نواقص بازرس کتباً پیشنهاد تعطیلی محل کسب مورد نظر را نوشته و با موافقت مسئول مرکز بهداشتی درمانی، اخطاريه تعطیلی 24 یا 48 ساعته را به متصدی متخلف تحویل می‌دهد. بعد از اتمام مهلت مقرر ، محل کسب مورد نظر با حضور نماینده انتظامی و با تنظیم صورت جلسه لاک و مهر مي‌شود. بازگشایی محل کسب تعطیل شده بعد از درخواست کتبی متصدی برای رفع نواقص و موافقت رئیس مرکز با تنظیم صورت جلسه صورت می‌گیرد. متصدی در حین بهسازی، حق ارائه خدمت و عرضه مواد غذایی به مشتری را ندارد. شروع فعالیت مجدد متصدی منوط به تایید بازرس بهداشت محیط و صدور مجوز بهره برداری کتبی از مرکز مربوطه مي‌باشد.

بهداشت محیط مدارس:

بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی و بهورزان در خانه های بهداشت، مطابق آیین نامه بهداشت مدارس، نسبت به بازدیدهای دوره‌ای از مدارس تحت پوشش اقدام و با تنظیم فرم های مربوطه، وضعیت عوامل بهداشت محیطی از قبیل: سرویس های بهداشتی، آبخوری ها، بوفه، دفع فاضلاب و دفع زباله را کنترل می‌کنند. در صورت وجود نواقص، آنها را کتباً به مدیر مدرسه ابلاغ و جهت حصول نتیجه تا رفع نواقص پیگیری را ادامه می‌دهند. در صورت عدم رفع نواقص مراتب کتباً به مرکز بهداشتی درمانی و در نهایت به مرکز بهداشت شهرستان اعلام می‌گردد.

مرکز بهداشت شهرستان، مطابق اصول هماهنگی‌های بین بخشي، اداره آموزش و پرورش را در جریان مشکلات بهداشتی مدارس قرار می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهند.

بهسازی و احداث توالت های بهداشتی:

بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان ها به منظور بهسازی و یا احداث توالتهای بهداشتی برای خانواده‌های واجد شرایط، مطابق حداقل ضوابط بهداشتی، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد و خرید مصالح مورد نیاز و ارسال آنها به خانه‌های بهداشت مربوطه اقدام مي‌نمايد. بهورز خانه های بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، با تشکیل جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا طی صورتجلسه‌ای ، اهداف برنامه را به آنها یادآوری نموده و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام مي‌نمايند. بهورز خانه های بهداشت و کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط نسبت به تحویل مصالح به خانوارها با اخذ رسید مبادرت نموده و پیگیری های لازم را تا اتمام بهسازی توالتها ادامه داده و آمار پیشرفت فیزیکی برنامه را به مرکز بهداشتی درمانی ارسال مي‌نمايند. آمار  مربوط بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یاد شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال مي‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام مي‌نمايد. بعضی مواقع بهسازی و احداث توالت های بهداشتی در روستاهای تحت پوشش با ترغیب بهورز و جلب مشارکت مردمی انجام می‌یابد.

جمع آوری و دفع  بهداشتی زباله:

بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان  به منظور جمع آوری و دفع بهداشتی زباله، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد خرید مصالح مورد نیاز برنامه و ارسال آنها به خانه های بهداشت اقدام مي‌نمايند. بهورز خانه بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، جلسه ای با حضور اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام مي‌نمايند. بعد از مشخص شدن و بلامانع بودن محل دفن زباله، در مورد مزبور با استفاده از بیل مکانیکی نسبت به حفر کانال اقدام مي‌گردد. با انتخاب پاکبان، ایشان موظف مي‌شود که در زمانهای مشخصی، زباله های خانوارهای روستایی را جمع‌آوری و در محل دفع نهایی با ریختن خاک دفن نماید. بهورز نسبت به ارسال آمار پیشرفت فیزیکی برنامه به مرکز بهداشتی درمانی روستایی اقدام و آمار مزبور بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یاد شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان، بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام مي‌نمايد. بعضی مواقع طرح جمع آوری و دفع بهداشتی زباله درروستاهای تحت پوشش با ترغیب بهورز و مشارکت مردمی نیز انجام می‌یابد.

جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات حیوانی:

بهورز خانه بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط جلسه ای با حضور اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری و نسبت به آگاه سازی اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام مي‌نمايد. بعداز مشخص شدن و بلامانع بودن محل دفع فضولات حیوانی، خانوارها موظف می‌گردند فضولات و تپاله های حیوانی را به محل تعیین شده انتقال و از ریختن فضولات حیوانی به معابر عمومی خودداری نمایند. بهورز نسبت به ارسال آمار پیشرفت فیزیکی برنامه به مرکز بهداشتی درمانی روستایی اقدام و آمار مزبور بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یادشده به مرکز  بهداشت شهرستان ارسال مي‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام مي‌نمايد.

بهسازی منابع آب آشامیدنی:

کاردان یا کارشناس بهداشت محیط به اتفاق یهورز با بررسی و مطالعه وضعیت آب چشمه و موقعیت محل، جلسه‌ای با اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری مي‌نمايد. بعد از جلب رضایت و همیاری  شورای اسلامی روستا و اهالی، نسبت به یهسازی چشمه اقدام می‌گردد. بهورز نسبت به ارسال آمار پیشرفت برنامهبه مرکز بهداشتی درمانی روستایی اقدام و آمار مزبور بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یادشده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می‌گردد. واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان نیز، میزان پیشرفت فیزیکی برنامه را به مرکز بهداشت استان ارسال مي‌نمايد.

حذف جوش شیرین از پخت نان های سنتی:

بازرسان  بهداشت محیط شهرستان ها طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از طرف بهداشت استان پس از مراجعه به نانوایی های تحت پوشش از نان های پخته شده در نانوایی ها،نمونه های لازم را برداشته و به آزمایشگاه مواد غذایی اداره نظارت بر مواد غذایی تحویل مي‌دهند. در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، متصدی متخلفی که از جوش شیرین در پخت نان استفاده نموده است جهت اقدامات قانونی به مراجع قانونی ( تعزیرات آرد و نان مستقر در فرمانداری) معرفی و نتایج آزمایشات و اقدامات انجام شده مطابق فرم مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان ومطابق فرم مربوطه دیگری به صورت ماهانه ( تا بیستم هر ماه به صورت تلفنی و تا پایان ماه بعد به صورت کتبی) به مرکز بهداشت استان گزارش مي‌شود.

کنترل استفاده از نمک ید دار در اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:

بهورز و بازرسان بهداشت محیط شهرستان ها طبق برنامه زمانبندی ماهانه، ضمن مراجعه به بیمارستان ها، رستوران ها؛ اغذیه فروشی ها، سربازخانه ها، کارگاه ها یا کارخانه ها، مهدهای کودک و مدارس در تمام مقاطع، نمک مورد استفاده آنها را در محل بوسیله کیت ید سنج از نظر وجود ید بررسی و نتایچ آزمایش را در فرم مربوطه ثبت مي‌نمايند. اطلاعات پس از جمع بندی در مرکز بهداشت شهرستان بصورت سه ماهه به مرکز بهداشت استان ارسال مي‌گردد. در مواردی که نمک مورد آزمایش فاقد ید باشد؛ ارائه آموزش جهت استفاده از نمک های ید دار استاندارد ضروری است.

کنترل عرضه نمک یددار در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:

بازرسان بهداشت محیط شهرستان ها طبق برنامه زمانبندی ماهانه ، ضمن مراجعه به مراکز تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی، از انواع مارک های موجود نمک یددار به طور تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه مواد غذایی اداره نظارت بر مواد غذایی تحویل مي‌دهند. پس از اعلام جواب آزمایش توسط آزمایشگاه نتایج به صورت سه ماهه در ستاد بهداشت شهرستان جمع بندی و طبق فرم مربوطه گزارش وضعیت نمک یددار به مرکز بهداشت استان گزارش مي‌گردد. کارخانجات تولید کننده نمونه هایی که فاقد ید باشند، توسط مرکز بهداشت استان و از طریق" دفتر بهبود تغذیه جامعه" معاونت سلامت پیگیری مي‌گردند.

کنترل تحویل شیر سالم به دانش آموزان:

بازرسان بهداشت محیط شهرستان ها، ضمن بازدید محموله شیرهای توزیعی در مدارس در صورت مشاهده شیرهای تاریخ گذشته یا فاسد، محموله های مورد نظر را با تنظیم صوتجلسه، وقیف مي‌نمايند. در مواردی که بازرس بهداشت محیط از محموله نمونه برداری نماید، توزیع یا عدم توزیع شیر در مدارس منوط به اعلام جواب آزمایشگاه مواد غذایی مي‌باشد. در صورتی که جواب آزمایشگاه مواد غذایی آلوده بودن نمونه را تایید نماید،  محموله شیر پس از تنظیم صورتجلسه در حضور نمایندگان آموزش و پرورش،جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان به کارخانه تولید کننده عودت داده مي‌شود. گزارش اقدامات به صورت سه ماهه در مرکز بهداشت شهرستان تنظیم و به مرکز بهداشت استان ارسال مي‌شود.

کنترل عرضه مواد غذایی سالم در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:

بازرسان بهداشت محیط شهرستان ها مطابق شرح وظایف استاندارد خود در زمینه کنترل بهداشت مواد غذایی در برخورد با مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و مواد غذایی غیر مجاز (اعلام شده از طرف مرکز سلامت محیط و کار و اداره کل نظارت ر مواد غذایی) پس از تنظیم صورتجلسات استاندارد، اقدام به توقیف و جمع آوری مواد غذایی موصوف نموده و موارد کشف شده را طبق فرم استاندارد به مرکز بهداشت شهرستان گزارش مي‌نمايد. موارد کشف شده پس از جمع بندی گزارش کلیه مراکز در مرکز بهداشت شهرستان، بصورت سه ماهه مطابق همان فرم به مرکز بهداشت استان گزارش مي‌گردد. در صورت برخورد با موارد مشکوک اقدام به نمونه برداری و ارسال به آزماشگاه مواد غذایی مي‌شود. بعد از اعلام نتیجه از آزمایشگاه در صورت مثبت بودن آلودگی، اقدام قانونی لازم صورت می‌گیرد.

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی:

جهت کنترل بعضی از بیماریها در محیط ( بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، غسالخانه ها و...) با استفاده از گندزداها و یا سموم مجاز اماکن مربوطه گندزدایی یا سمپاشی مي‌شوند. برای این منظور کادر مجرب بهداشت محیط با استفاده از مواد و تجهیزات موجود مطابق استاندارهای مصوب نسبت به انجام عملیات سمپاشی و گندزدایی اقدام می کنند. شرح عملیات در فرم مخصوص صورتجلسه مي‌گردد.

کنترل سلامت آب شرب:

بازرسان بهداشت محیط شهرستان ها و کادر رابط خانه های بداشت طبق استاندارد های ارائه شده از طرف مرکز بهداشت استان (ازنظر تعداد نمونه و روش نمونه برداری) پس از مراجعه به محل مورد نظر از شبکه های آبرسانی شهری و روستایی نمونه هایی لازم را برداشته و به آزمایشگاه آب و فاضلاب شهرستان مربوطه تحویل مي‌دهند. آزمایشگاه آب بعد از انجام آزمایش، جواب نمونه ها از طریق کادر بهداشت محیط و کادر رابط به خانه بداشت و یا مرکز بهداشتی درمانی شهری و پایگاه بهداشتی مربوطه ارجاع مي‌دهند. در صورت وجودآلودگی در نمونه آب برداشت شده، مراتب به ستاد بهداشت محیط شهرستان مربوطه سریعاً اعلام و ستاد بهداشت محیط نیز مراتب را به ستاد بهداشت محیط استان و متولیان آب شرب (شرکت های آب و فاضلاب شهری یا روستایی) اعلام مي‌نمايند. ضمناً کلیه فعالیت های پیشگفت به انضمام تست کلر باقیمانده آب شرب طی فرمهای مخصوص به ستاد بهداشت محیط استان به صورت ماهانه و فصلی و سالانه فرستاده مي‌شوند.

سالم سازی سبزیجات (سبزیجاتی که بصورت خام مصرف مي‌شوند.)

سالم سازی سبزیجات شامل موارد زیر مي‌باشند:

1- پاکسازی         2- انگل زدایی        3- گندزدایی و میکروب کشی      4- شستشو

1- پاکسازی: ابتدا سبزیجات را بخوبی پاک کرده، شستشو می‌دهیم تا مواد زائد،گل و لای آن برطرف گردد.

2- انگل زدایی: سبزیجات پاکسازی شده را در یک ظرف 5 لیتری آب ریخته به ازاء هر لیتر آب 3 تا 5 قطره مایع ظرفشویی معمولی به آن اضافه کرده و قدری بهم می زنیم تا تمام سبزی داخل کف آب قرار گیرد. مدت 5 دقیقه سبزی را داخل کفاب نگه داشته و سپس سبزی را به آرامی با دست از کفاب جدا نموده، داخل سبد سبزی شوی ریخته و مجدداً با آب سالم شستشو می‌دهیم تا تخم انگل ها جدا گردند و کفاب مذکور را در فاضلاب تخلیه مي‌نماییم.

3- گندزدایی و میکروب کشی: یک گرم یا نصف قاشق پودر پرکلرین 70 درصد را در ظرف پنج لیتری آب ریخته کاملاً حل کنید تا مجلول ضد عفونی کننده بدست آید. سپس سبزی انگل زدایی شده را برای مدت پنج دقیقه در محلول ضد عفونی کننده مذکور قرار داده تا میکروبهای آن از بین برود.

4- شستشو: سبزی ضدعفونی شده را مجدداً با آب سالم بشویید تا کلر باقیمانده از آن جدا شده و سپس مصرف نمائید.

 

انتظارات سیستم بهداشتی از پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی در رابطه با برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای:

1- آشنایی با قوانین موضوعه و نحوه اجرا جهت برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای بهداشتی

2- ایجاد هماهنگی بین بخشی بین ارگانهای دولتی و محلی (پایگاه، شورای اسلامی)

3- همکاری با کارکنان در زمینه آموزش به کسبه و مردم

4- آشنایی با شرح وظایف کارکنان دراین زمینه

5- کنترل و نظارت بر تهیه آمارها و شاخص های بهداشتی توسط کارکنان و شناسایی مشکلات بهداشتی منطقه ضمن ارائه راهکارهایی جهت حل مشکلات

6- بازدید تصادفی از اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع فروش مواد غذایی، کارگاه ها و... (به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان)

7- برگزاری کلاسهای آموزشی ماهیانه برای کارکنان و انتقال اطلاعات جدید به آنها

8- بررسی مشکلات و موانع موجود در پیشرفت فعالیتهای بهسازی اماکن و ارائه راهکارهای مناسب

9- بررسی وضعیت کلرزنی، کلرسنجی آب منطقه تحت پوشش.

10- بررسی انجام آزمایش میکروبی و شیمیایی از منابع و شبکه های آبرسانی

11- پیگیری و تامین وسایل آزمایشگاه آب (درصورت وجود آزمایشگاه های مجهز)

12-نظارت بر اجرای طرح بقاء در روستاها

13- مشارکت در فعالیتهای آموزش سلامت شغلی

14- هماهنگی با متمکنین و شورای روستا بمنظور حفاظت از حریم های منابع آب آشامیدنی.

15- برگزاری جلسات بین بخشي با حضور بخشداری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، شورای اسلامی، جهاد کشاورزی بمنظور بهسازی مناطق روستایی و ارائه راهکار مناسب

16- شرکت در جلسات شورای بهداشتی بخش و روستا و توجیه مسائل بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب

17- انعکاس و پیگیری مشکلات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان جهت طرح در شورای بهداشتی شهرستان

18- حمایت از طرح های جمع آوری زباله و تشویق بخش خصوصی جهت اجرای طرح

19- بررسی شاخص های بهداشت محیط و مداخله موثر در ارتقاء وضعیت موجود.

20- حمایت از پرسنل در برخورد قانونی با متخلفین بهداشت محیط که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کنند. ( با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان)

21- جلب مشارکتهای مردمی در امر بهسازی محیط روستا

22- شرکت در جلسات مدارس با مدیران، معلمان و کاکنان بمنظور افزایش هماهنگی بین بخش

23- بررسی شاخص های بهداشت محیط مدارس و مداخله جهت ارتقاء شاخص ها.

24- پیگیری انعکاس مشکلات بهداشت مدارس به اموزش و پرورش (از طریق مرکز بهداشت شهرستان)

25- انجام معاینات ادواری در بدو استخدام کارگران

شرح وظايف كارشناس بهداشت  حرفه اي  :

1 ـ  شناخت  و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت  حرفه اي  كارگاهها و كارخانجات  , معاون , مشاغل كشاورزي  و خدمات  در منطقه و جمع  آوري  اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي  مذكور در راستاي  تحقق اهداف بهداشت حرفه اي .

2 ـ  همكاري  در تنظيم  و پيگيري  برنام هاي  آجرائي  در زمينه مبارزه با بيماريهاي  ناشي از  كار ,  بيماريهاي  واگير  , مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از  كار با  همكاري  پزشك بهداشت حرفه اي

3 ـ  آگاهي  از حدود ملي  تماس شغلي عوامل بيماريزا بمنظور ارزيابي عوامل زيان آور  محيط كار  كه به نحوي از انحاء به سلامت   جسمي  , رواني  و اجتماعي  شاغلي  لطمه وارد  مي سازد .

4 ـ  نمونه برداري , اندازه گيري  , تجزيه  و تحليل ارزيابي  عوامل زيان  آور  و مسائل  ارگو نوميك  >>  تطبيق انسان  با كار و بالعكس << در محيط كار  و ارائه  طريق بمنظور پيشگيري و كنترل  عوامل  زيان آور  در محيط كار با توجه به استانداردهاي  موجود .

5 ـ  بررسي  و شناخت  كارهاي سخت  و زيان آور  در  حرف گوناگون  و برنامه ريزي  در زمينه بهبود  شرايط كار و معرفي  شاغلين  بمن

تایباد، ابتدای بلوار امام خمینی(ره)، روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان
تلفن: 6- 54523990 051
نمابر : 54522127 051
رایانامه : taybad.ravabet@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه : 30007273010050
کد پستی: 9591845937
نقشه