بهداشت مادران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
برنامه مادران

بهداشت مادران

برنامه مادران متولي كاهش بار بيماريهاي ناشي از بارداري ، زايمان و بعد از زايمان در مادران و نوزادان ميباشد. در اين راستا هدف و بينش اصلي بر اين قرار دارد كه بايد هر مادري با هر وضعيتي از تندرستي در هر زماني از بارداري ، حين زايمان و پس از زايمان به مراكز ارائه دهنده خدمت (مراكز بهداشتي درماني تابعه و تسهيلات زايماني ) در هر كجاي نظام شبكه تايباد مراجعه نمايد ؛ خدمات اثر بخش و كارآمد دريافت نمايد . در اين راستا فعاليتهاي واحد شامل تامين پوشش(97% ) مراقبت مادران و تلاش در جهت بهبود كيفيت آن و افزايش پوشش زايمان ايمن و بهداشتي (94%) مي باشد.

گزارش فعاليتهاي برنامه مادران مركز بهداشت شهرستان تايباد