وب سايت و فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
مسئول وب سايت شبكه   : كبري عسكرجلالي

askarjalalik1[a]mums.ac.ir
 
tel:54525717
 
 
مسئول واحد فن آوري اطلاعات شبكه بهداشت و درمان تايباد : جواد قرايي
 
gharayij1[a]mums.ac.ir
 
tel:54534111
 
مسئول HIS و فناوري اطلاعات بيمارستان خاتم الانبياء تايباد:عليرضا حاجي زاده

hajizadeha1[a]mums.ac.ir

tel:54523990
داخلي 258

مسئول فناوري اطلاعات مركز بهداشت تايباد:مسعود تيموري 

teimourim1[a]mums.ac.ir

tel:54523990

داخلي 320

 

مطالب آموزشي مفيد

هنگامی که گوشی خیس میشود؟