انجمن خيريه بيمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
رئیس انجمن خیریه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص): آقای سیدعبدالله حسینی القادری
 
 
 دبیر   انجمن خیریه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص): تورج سلیمانی
 
انجمن خیریه بیمارستان در جهت کمک به درمان بیماران نیازمند شهرستان شکل گرفت و تاکنون از حمایتهای مالی خیرین بهره گرفته است .
 
 
تلفن تماس: 05294223990 داخلی 266
05294223998