هفته مبارزه با مواد مخدر با شعار یاریگران زندگی، مشارکت اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ️ هفته مبارزه با مواد مخدر با شعار یاریگران زندگی، مشارکت اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد

💥 در صورت هر گونه تعارف برای مصرف مواد مخدر و روان گردان ها با قاطعیت بگو نه مصرف نمی کنم