معرفی بخش CCU

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

970604

معرفی بخش

بخش CCU دارای 6 تخت فعال می باشد. که در یک اتاق واقع شده اند.