معرفی بخش جراحی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

 

معرفی بخش

بخش جراحی دارای 6 اتاق عمومی و 1 اتاق ایزوله می باشد که اتاق 2 و 3 مخصوص آقایان ، اتاق 4 مخصوص اطفال و اتاق 5 و 6 و 7 مخصوص خانمها می باشد .

پرسنل پرستاری : شامل 11 پرستار و یک سرپرستار