معرفی بخش NICU

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

 

970604

معرفی بخش

در این بخش نوزادان بیمار قبل از سن 28 روزگی بستری و مراقبت می گردند. موقعیت بخش در طبقه همکف می باشد که از یک طرف به زایشگاه و از طرف دیگر به بخش زنان مشرف می باشد.

تعداد تخت فعال بخش 7 تخت می باشد که در زمان شلوغی بخش تعداد بیماران به 13 بیمار می رسد که از تختهای اکسترا (کات ، و انکوباتور پرتابل) استفاده می شود.

پرسنل پرستاری : سرپرستار بخش به همراه 9 کارشناس پرستاری در 3 شیفت کاری (صبح ، عصر و شب ) در بخش مشغول فعالیت می باشند. لباس فرم پرسنل پرستاری شامل شلوار و روپوش آبی روشن و مقنعه سرمه ای و سرپرستار بخش داری فرم سرمه ای می باشد.