معرفی بخش زایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

 

970604

معرفی بخش

بخش زایشگاه شامل 7 اتاق LDR (یکی از اتاقهای LDR ایزوله می باشد ) ، یک اتاق معاینه (تریاژ) ، یک اتاق تحت نظر 3 تخته می باشد .

تمامی اتاقهای LDR تک نفری بوده و دارای تجهیزات کامل برای مادران قبل از زایمان ، زایمان و بعد از زایمان می باشد.

پرسنل ماما : 19 نفر ماما (6 نفر طرح و لایحه و 13 نفر نیروی استخدامی ) در این بخش مشغول فعالیت می باشند.