معرفی اتاق عمل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

 

970604

معرفی بخش

اتاق عمل بیمارستان دارای 4 اتاق جراحی ، یک اتاق جراحی سرپائی و یک اتاق ریکاوری می باشد . همچنین اتاق استریلیزاسیون مرکزی (CSR) در اتاق عمل واقع شده است.

اتاق عمل از درب ورودی اورژانس قدیم قابل دسترس است و جنب حسابداری و اتاق سوپروایزری بیمارستان واقع شده است .

پرسنل پرستاری : شامل 16 نفر کارشناس اتاق عمل ، و 13 نفر کارشناس بیهوشی