معرفی بخش اطفال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

pediatrics

معرفی بخش

بخش اطفال در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد و شامل 24 تخت فعال می باشد . این بخش شامل 5 اتاق معمولی ( 1 اتاق 3 تخته و 4 اتاق 5 تخته ) و 1 اتاق ایزوله یک تخته می باشد.

پرسنل پرستاری : 10 نفر کارشناس پرستاری در سه شیفت کاری (صبح ، عصر و شب ) به همراه سرپرستار بخش (که در اکثر شیفتهای صبح حضور دارند) مشغول فعالیت می باشند.