معرفی امور اداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امور اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

نام و نام خانوادگی : هرمز بیابانی

تحصیلات : کارشناس مدیریت دولتی

شرح وظایف :