فیزیوتراپی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد فیزیوتراپی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : رمضان نازک

شرح وظایف :