بینایی سنجی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد بینایی سنجی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : یوسف حلیمی

شرح وظایف :