تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : فاطمه سلیمانی

تحصیلات : کارشناسی تغذیه

 

واحد تغذیه بیمارستان شامل :1-  واحد خدمات غذایی 2- واحد رژیم درمانی می باشد که هر واحد باید یک کارشناس تغذیه به صورت مجزا داشته باشد .

شرح وظایف :