بازدید مشترک بازرسان بهداشت محیط وپلیس اماکن از محل عرضه قلیان در شهر کاریز شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ️ پلمپ وجمع آوری قلیان در بازدید مشترک بازرسان بهداشت محیط وپلیس اماکن مورخ ۲۸ تیر از محل عرضه  قلیان در شهر کاریز