پلمپ یک گارگاه بازیافت پلاستیک در محدوده شهر با حضور بازرسان بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت، اداره صمت و اداره محیط زیست شهرستان تایباد بدلیل مشکلات بهداشتی ومحیط زیستی.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال