فراخوان جذب نیروی پرستار در مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  با عنایت به انصراف نیروی پرستار مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)، بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی کارشناس پرستاری خانم، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده جذب نماید. . افراد متقاضی تا مورخ 1400/02/09 به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54529595 تماس بگیرند.