خدمت به مردم را عطیه الهی بدانید ((مقام معظم رهبری))

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ️ در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری اردوهای جهادی و محرومیت زدایی از مناطق محروم با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد روز پنجشنبه عصر و جمعه صبح و عصر با حضور آقای دکتر بسکابادی فوق تخصص نوزادان واستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ویزیت رایگان بیماران نیازمند در کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان انجام خواهد گردید.
لذا با توجه به ارائه خدمات فوق تخصصی و محدود بودن ظرفیت، بیماران بایستی از متخصص اطفال یا پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع گردند.
شهروندان گرامی خصوصا خانواده های نیازمند جهت اخذ نوبت نهایتا تا صبح روز پنجشنبه با برگه ارجاع فوق الذکر به کلینیک ویژه بیمارستان در شبکه بهداشت و درمان مراجعه فرمایند.

🔸بسیج جامعه پزشکی شهرستان تایباد