هشدار به اصناف شهرستان تایباد در صورت عدم تزریق واکسن کرونا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  جواد آفریدون مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تایباد :

پیرو تصمیم ستاد کرونای شهرستان در بازدیدهای مشترک اداره صمت، اماکن و شبکه بهداشت، کارت واکسن کرونا از موارد مهم بررسی اصناف خواهد بود، لذا کلیه کسبه محترم در تمام صنوف در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند تا در آینده نزدیک با مشکل ادامه فعالیت مواجه نشوند.

📌کلیه مراکز بهداشتی شهرستان آماده تزریق واکسن کرونا هستند