فراخوان جذب نیروی ماما در مرکز خدمات جامع سلامت استای و کرات شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  با عنایت به انتقال و جابه جایی نیروی مامای مراکز خدمات جامع سلامت کرات و استای در شهرستان تایباد  بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان در نظر دارد جهت این دو مرکز دو نفر نیروی کارشناس ماما، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده جهت خدمات مامایی و پرستاری (دارای بیتوته)  جذب نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 1400/9/10 به مرکز بهداشت شهرستان واحد گسترش مراجعه ، یا با شماره تلفن 05154529595 تماس حاصل نمایند.