کسبه تایباد می بایست کارت واکسن را در محل کار خود نگهداری کنند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  جواد آفریدون مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تایباد:

🔹بر اساس مصوبه ستاد کرونای  شهرستان کلیه صنوف ملزم به نگهداری  گواهی واکسیناسیون در محل کار  میباشند،تا در بازدید ها این گواهی را به بازرسان ارائه نمایند.

💥دریافت گواهی واکسن از آدرس ذیل:

 
vcr.salamat.gov.ir/fa