فراخوان جذب نیروی پرستار در مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو آبقه شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  با عنایت به مرخصی زایمان نیروی پرستار مرکز قلعه نو آبقه، بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی کارشناس پرستاری خانم، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده به صورت جانشین (به مدت محدود) جذب نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 22‏/02‏/1401  به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54529595 تماس بگیرند.