کارمند شبکه بهداشت و درمان تایباد نفر اول بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی در رشته مفاهیم صحیفه سجادیه در بخش کارکنان شد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  آقای جواد آفریدون کارمند شبکه بهداشت و درمان تایباد نفر اول بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی در رشته مفاهیم صحیفه سجادیه در بخش کارکنان شد .