زایمان مادر باردار و تولد نوزاد با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ کرات شهرستان تایباد مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  زایمان مادر باردار و تولد نوزاد با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ کرات شهرستان تایباد  مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱