تشكيل دومین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری ، شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 دومین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری ، شهرستان تایباد تشکیل گردید
 
 

در مورخه 8/05/1390 دومین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری ، شهرستان تایباد در محل دفتر معاونت محترم فرمانداری این شهرستان تشکیل گردید

آقای دکتر مسعود مرتضایی مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد ضمن تقدیر و تشکر از فرمانداری محترم به خاطر تشکیل ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری و حضور اعضای ستاد در دومین جلسه ستاد اجرایی ، گزارشی از اقدامات انجام شده در برنامه پزشک خانواده شهری را ارائه کردند. ایشان اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری را به منظور برقراری عدالت در مقوله سلامتی برای کلیه آحاد مردم و دسترسی به هنگام و سریع به خدمات بهداشتی و درمانی را از اولویتها و برنامه های مهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در سالجاری دانستند. دکترمرتضایی در ادامه سخنانشان ، با اشاره به اهداف و دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه ، همکاری تمامی اعضای ستاد اجرائی را خواستار شدند.

در ادامه جلسه آقای ابراهیمی معاون فرماندار شهرستان تایباد ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام و جدیت مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دیگر عوامل اجرایی برنامه ملی پزشک خانواده شهری ، هماهنگی و همکاری موثر کلیه مسئولین و اعضای ستاد اجرایی شهرستان را در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری خواستار شدند. ایشان با اشاره به نقش و جایگاه سلامتی در جامعه ، اظهار امیدواری کردند که با اجرای این برنامه ملی ، شاهد دستاوردهای عظیم در جامعه خواهیم بود . آقای ابراهیمی دسترسی سهل و آسان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ، عدالت محوری ، کاهش هزینه های غیر ضروری و همچنین کاهش مصرف بی رویه دارو را از جمله اهداف اجرای این برنامه ذکر کردند. ایشان همراهی و مشارکت فعال مردم را از عوامل موثر در اجرای برنامه دانسته و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صحیح و بموقع با بهرگیری از تمامی پتانسیل ها ، امکانات و منابع موجود در شهرستان را رمز موفقیت در جلب مشارکت مردم بیان کردند.