واحد فناوري اطلاعات بيمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

IT

مسئول واحد :

عليرضا حاجي زاده - كارشناس فناوري اطلاعات سلامت 

واحدهاي زير مجموعه :

واحد HIS

سامانه سپاس

سخت افزار

نرم افزار

شماره تماس : 05154523990 داخلي 234