مديريت خدمات پرستاري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
   
 
 
مديريت خدمات پرستاري : زهره فروزش نیا
 
تحصيلات : کارشناس پرستاری
 
شماره تماس: 54530115 ـ 051
 
شماره داخلي : 199