معرفی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 Entrance


تاریخچه و ساختار

سال ساخت و بهره برداری : سال 1371 هجری شمسی 

تعداد تخت مصوب : 138

مساحت کل :   22000 مترمربع      

زیربنا :  7700 مترمربع

این بیمارستان در سه طبقه شامل زیرزمین ، همکف و طبقه اول می باشد .

در طبقه زیرزمین واحدهایی از قبیل موتورخانه ، تأسیسات ، انبار دارو و تجهیزات ، انبار تجهیزات مصرفی ، بخش فیزیوتراپی ، لنژری و آشپزخانه واقع شده است .

در طبقه همکف که بیشترین قسمت بیمارستان را تشکیل می دهد شامل قسمت اداری ، مديريت اطلاعات سلامت ، حسابداری ، آزمایشگاه و رادیولوژی و بخشهای درمانی اورژانس ، اتاق عمل ، زایشگاه ، زنان و زایمان ، جراحي عمومي و بخشهای ویژه ICU ، CCU و NICU می باشد .

در طبقه اول بخشهای درمانی اطفال ، داخلی و دیالیز و همچنین واحدهایی از قبیل تلفنخانه واقع شده است .