فراخوان جذب نیروی پرستار یا بهیار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

قابل توجه همشهریان محترم :

با توجه به مرخصی زایمان نیروی پرستار مرکزخدمات جامع سلامت قلعه نو آبقه، این شبکه در نظر دارد یک نفر نیروی بهیار یا کارشناس پرستاری خانم، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده به صورت جانشین (درمدت مرخصی زایمان ) جذب نماید.متقاضیان می توانند تا مورخه 10‏/4‏/99 با شماره تلفن 54529595 واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد تماس گرفته و یا حضورا به این واحد مراجعه نمایند.