فراخوان جذب نیروی علوم آزمایشگاهی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  با عنایت به نبود نیروی علوم آزمایشگاهی در مرکز قلعه نو آبقه، بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان تایباد در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی کارشناس علوم آزمایشگاهی بومی شهرستان، با اولویت خانم در قالب برنامه پزشک خانواده جذب نماید.متقاضیان می توانند تا تاریخ 99/6/6 با شماره تلفن 54529595 تماس گرفته و یا به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه نمایند.