فراخوان جذب نیروی سرایدار خدمتگزار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

شرکت برنده مناقصه درواگذاری خدمات سرایداری مراکزخدمات جامع سلامت روستایی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مشهد مقدس در نظر دارد جهت مرکز خدمات جامع سلامت چهاربرجی یک نفر نیروی سرایدار‏- خدمتگزار واجدشرایط در قالب خرید خدمات (شرکتی) از روستاهای چهاربرجی، خیابان، قادرآباد و پساوه جذب نماید.

عنوان شغل

شرایط جذب

 

 

 

 

 

سرایدار

1.   جنسیت: مرد

2.   دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در کلیه رشته ها

3.  داشتن سن حداقل 22 و حداکثر 30 سال

4.  متاهل بودن

5.   بومی روستای اصلی(روستای محل استقرار مرکز)   رو ستای قمر و شعاع 30کلیومتر  روستای اصلی براساس چدول پیوست  و طبق مندرجات آگهی

6.   داشتن اندازه قد حداقل 170 سانتی متر

7.  دارابودن تناسب جسمانی: BMI ، (نسبت وزن به قد) بین 19 30

8.  احراز سلامت جسمانی و روانی با تائید پزشک معتمد دانشگاه(عدم هرگونه معلولیت جسمی و روانی، در صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصص)

9.   ارائه گواهی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردانها و سپردن تعهد محضری مبنی بر عدم استعمال این مواد

10. انجام مصاحبه شغلی

11. موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی

 
 

ردیف

اقدامات

تاریخ

1

انتشار آگهی بر روی درگاه اینترنتی ذیل، شروع و پایان ثبت نام الکترونیکی 

(مدت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.)

http:‏/‏/emp.mums.ac.ir‏/company‏/index.aspx

از ساعت 12 روز چهارشنبه  مورخ 19‏‏/06‏‏/1399 لغایت ساعت 24 روز

سه شنبه مورخ  25‏‏/06‏‏/1399

2

دریافت کارت ورود به جلسه به صورت الکترونیکی از طریق سایت فوق الذکر

از ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 26‏‏/06‏‏/1399

3

برگزاری آزمون کتبی در شهر مشهد به صورت متمرکز در صورت به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان (در غیراین صورت  از داوطلبان مصاحبه انجام خواهد پذیرفت)

روز جمعه مورخ 28‏‏/06‏‏/1399