فراخوان جذب نیرو نیروی بهداشت عمومی (کارشناس مبارزه با بیماریها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   با عنایت به انصراف نیروی بهداشت عمومی مشهدریزه به علت قبولی در آزمون استخدامی، بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان تایباد در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها) بومی شهرستان، با اولویت کارشناس در قالب برنامه پزشک خانواده جذب نماید.متقاضیان می توانند تا تاریخ 99/7/24 به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54529595 تماس بگیرند.