فراخوان جذب نیروی مامای جانشین ، در مرکز جامع سلامت کرات شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  نظر به اینکه همکار ماما مرکز خدمات جامع سلامت کرات درمرخصی زایمان می باشند، بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز بهداشت شهرستان در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی کارشناس ماما، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده جهت خدمات مامایی و پرستاری (دارای بیتوته) به صورت جانشین جذب نماید. افراد متقاضی تا مورخ 12‏/8‏/99 به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54529595 تماس بگیرند.