مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد به همراه مسئول حراست و روابط عمومی به مناسبت هفته سلامت از زحمات و خدمات ارزنده مجموعه همکاران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدردانی نمود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  مهندس احسانی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد نیز ضمن تبریک هفته سلامت به تمامی همکاران خدوم و ارجمند و زحمتکش این عرصه از زحمات زائدالوصف جمعی از این عزیزان با دادن لوح یادبود و هدیه تقدیر نمود.